Puzzle

Magnesy płaskie mogą posłużyć do wykonania reklamowych układanek i puzzli. Daje to ogromną możliwość dotarcia do szerokiego kręgu zwłaszcza młodych odbiorców, ceniących sobie element zabawy w przekazie reklamowym.

Kształt i wielkość poszczególnych elementów układanki ustalana jest indywidualnie. Puzzle mogą być dostarczane w całości w postaci naciętego arkusza magnetycznego zapakowanego z usztywniającym kartonikiem. Mogą być też elementem akcji promocyjnej (lub programu lojalnościowego) polegającej na systematycznym zbieraniu poszczególnych elementów dołączanych oddzielnie do jakiegoś produktu.